ПЕТТА ОБУКА ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

ПЕТТА ОБУКА ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

 На 24.02.2023 година  во Европската Куќа во Крива Паланка ја реализиравме завршната, петта обука  на која професионалната обучувачка Јакимова Ирена им пренесе вештини и даде алатки за менаџирање и лидерството на присутните учесници , а гостинката Марија Дуда даде личен пример како да се отпочне со социјално претприемништво и сонот стане реалност.