ЧЕТВРТА ОБУКА ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

ЧЕТВРТА ОБУКА ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

За младите од Пелагонискиот регион на 16.02.2023г во Битола ја релизиравме четвртата обука во рамките на проектот “Потпри се на младите” кој го спроведуваме заедно со нашите партнери, Јуниор Ачивмент, Рурална Коалиција и Македонската Развојна Фондација на претпријатријата  како носител на проектот.