Портфолио

“Женско лидерство”

“Женско лидерство”

Тековен проект чија крајна цел е донесување системски мерки за зголемување на бројот на жените...
“БРИЛИЈАНТЕН ПРЕТПРИЕМАЧ“

“БРИЛИЈАНТЕН ПРЕТПРИЕМАЧ“

Холандски проект со динамична содржина воден од страна на жени, за жени претприемачи кои водат...
„Пристап кон финансиски средства“

„Пристап кон финансиски средства“

Женско лидерство – чија крајна цел е донесување системски мерки за зголемување на бројот на...
“Жени лидерки и емоционалната интелигенција во економијата”

“Жени лидерки и емоционалната интелигенција во економијата”

Во рамките на проектот “Женско Лидерство“, за една година одржани се три трибини на кои...