Трибина „Бизнис и убавина”

Трибина  „Бизнис и убавина”

На 26 во декември во Универзитетот Скопје одржавме уште една успешна трибина  „Бизнис и убавина” каде говорнички беа Весна Ристевска од здружението на жени „Оснажени” од Нови Сад која ја презентираше нивната регионална платформа на жени претприемачи и Сузана Блажевска од АфродитаС која ги презентираше најновите трендови во козметиката.

Беа доделени благодарници на повеќе членки за нивната посветеност за реализација на програмските активности на Елит и јакнењето на женското лидерство во бизнисот.