“Жени лидерки и емоционалната интелигенција во економијата”

Во рамките на проектот “Женско Лидерство“, за една година одржани се три трибини на кои учествуваа  покрај нашите членки, претставници од невладиниот сектор, од јавниот сектор и меѓународни институции. Една од темите на третата трибина , “Жени-лидерки во бизнисот (Прв дел)“, презентер беше Јулијана Прчковска, Бренд Комуникатор во Мади Груп – со своја презентација “Економија која вреднува емоционална интелигенција“.

plavo