“Женско лидерство”

Тековен проект чија крајна цел е донесување системски мерки за зголемување на бројот на жените на одлучувачки функции во управните и надзорните органи во компаниите, со што жените ќе станат значаен фактор во македонската економија. На тој начин, родовиот баланс во економското одлучување ќе придонесе не само за социјалната правда, туку и за конкурентноста на компаниите.Проектот содржи 4 етапи:

  1. Зајакнување на економскиот капацитет на жената, преку организирање на трибини, со различни содржини, кои ќе ги охрабрат жените да прифатат одлучувачка функции!
  2. Создавање на Дата База за жените кои се во бизнисот!
  3. Бизнис Форум на жени лидерки!
  4. Иницијатива до Законодавниот Дом, за воведување на системски мерки за учеството на жените во управните и надзорните органи во компаниите!

1jpg