ТРЕТА ОБУКА ВО СЕВЕРОИСОЧНИОТ РЕГИОН

ТРЕТА ОБУКА ВО СЕВЕРОИСОЧНИОТ РЕГИОН

На 15.02.2023г во Куманово ја одржавме третата обука во рамките на проектот “Потпри се на младите” која како и претходните имаше голем број учесници кои активно се вклучија во обуката особено во делот на презентирањето на нивните идеи за креирање на социјален бизнис предизвика голем интерес кај младите од Северисточниот регион. Претставничка од социјалното претприемништво беше Мариа Дуда која во село Ранковци има основано социјална компанија „The Countryside“