ОБУКИ

ОБУКИ

Здружениет на жени менаџери Елит во рамките на проектот „Потри се на младите “ согласно предвидените активности спроведе пет обуки во Полошкиот, Пелагонискиот , Североисточниот и Југозападниот регион на тема:
„Младите од руралните средини во областа на развојот на лидерски и менаџерски вештини во социјалното претприемништво, како и технички вештини за реализација на социјалното претприемништво„

Целта на овие обуки е да постигнеме младите и жените од руралните средини да се здобијат со вештини и го подобрат својот капацитет за да можат да се вклучат во заедницата и дадат свој придонес во социјалната локална економија.

Намерата е од обуката да излезат со некаква идеа како се води (социјален)бизнис и како преку него се изразува лидерство и влијание за подобра средина/околина и за подобро опшетство. Исто така, да научат и да се запознаат со овие концепти и поими, но и со себеси, со своите способности, капацитети, желби, таленти, соништа и визии и некои нови вештини .

Обучувачка на овие обуки е Ирена Јакимова, сертифициран обучувач и тренер (коуч) по неколку светски методологии, искусна менаџерка и менторка.
Во својата работа применува методи на NLP Master, Feminine Power Master, executivecocahing (John Mattone), business coaching,feminine leadership (Divine Living Academy),применета психологија, физика, како и знаења од Мастер во бизнис менаџмент.