17-то доделување на признанијата на Цветот на успехот-Жена Змај за 2023 година

17-то доделување на признанијата на Цветот на успехот-Жена Змај за 2023 година

На покана на Асоцијасијата на бизнис жени на Србија, на 30 октомври во Белград, претставнички од Здружението на жени менаџери Елит присуствуваа на свечената манифестација по повод нивната 25 годишница и прогласувањето на Цветот на успехот-Жена Змај.

Договорена е поголема соработка и заеднички активноси со нивната Асоцијација.