Избор за ЖЕНА ЛАВИЦА 2023

Избор за ЖЕНА ЛАВИЦА 2023

Оваа година Признанието ЖЕНА ЛАВИЦА за 2023 година е доделено на Проф. д-р Виолета Миленковска, професор на Универзитетот Скопје врз основа на нејзината улога за придонесот во развојот  на образованието, пренесување на менаџерските вештини и знаење на младите , како и заложби за  поттикнуваање и развој на женското претприемништво и лидерство.