Потпри се на младите

Потпри се на младите

Согласно предвидените активности од  проектот Потпри се на младите финансиран од Европската Унија, нашето здружение е задолжено околу  техничката помош при реализација на законската обврска за формирање на локални младински совети во најмалку 3 рурални општини предвидени со член 16  од Законот за младинско учество и младински политики . Со тоа ќе се овозможии организирано младинско учество на локално ниво, имајќи советодавна и застапувачка улога во процесите одлучување и креирање политики.

За таа цел,  во изминатите неколку месеци посетивме  повеќе рурални општини  како Македонски брод, Вевчани,  Ранковце, Липково, Старо Нагоричане, Маврово и други. Во  Македонски брод е веќе формиран младинскиот совет, а се отпочнати активностите во Вевчани и Ранковце.

За подобра идна  соработа со овие општини се потпишани Меморндуми  за соработка  помеѓу општините и Здружението на жени менаџери Елит.

#EUwithYOU

#ЕУсоТЕБЕ

#relyontheyouth#потприсенамладите