ПРОЕКТИ

vomakedonija       vosvetot       videa

linijaelite

 

 АКТИВНОСТИ

  • Организирање на два “Бизнис Форуми На Бизнис Жени“ во Малме, Шведска во 2010 и 2013 година во соработка со ФОРЕТАГАРНА Федерација на шведски стопанственици и Бизнис центарот во Малме.
  • Вмрежување со Асоцијацијата на бизнис жени од Малме, Шведска.
  • Активности поврзани со зголемување на учеството на жените во управните и надзорните органи во компаниите.
  • Активно учество на ФРЕЈА Форумите почнувајќи во Белград, Република Србија во 2009 година, во Скопје, Република Македонија во 2010 година и на сите наредни ФРЕЈА Форуми се до денес.
  • Активно учество со наши презентери на меѓународните Конференции на жени претприемачи ( Софија, Република Бугарија во 2010, Предејане, Република Србија во 2011, Истанбул, Република Турција во 2012, Белград, Република Србија во 2015 ) организирани од Здруженијата на жени претприемачи од матичната земја и владини институции.
  •  Учество на меѓународни Бизнис форуми за жени претприемачи ( Софија, Приштина, Белград и др)
  •  Контакт средби со претставници од странски амбасади во РМ во врска со женското претприемништво.
  •  Соработка со македонските Здруженија и женските Асоцијации од регионот и пошироко.
  •  Учество на многубројни работилници, семинари, обуки и настани во РМ поврзани со Женското претприемништво и лидерство, каде нашите членки држат мотивациски говори.

linijaelite